Agenda CR 2019

8 januari          Freek         Les 14

 

15 januari        Freek        Getuigenis (DVD)

 

22 januari        Ingrid       Les 15

 

29 januari        Ingrid       Getuigenis (DVD)

 

5 februari        Jan             Les 16

 

12 februari      Jan            Getuigenis (DVD)

 

19 februari      Freek        Les 17

 

26 februari      Freek       Getuigenis (DVD)

 

5 maart           Vakantie

 

12 maart         Ingrid        Les 18

 

19 maart         Ingrid       Getuigenis (DVD)

 

26 maart         Jan            Les 19

 

2 april              Jan            Getuigenis (DVD)

9 april              Jan               Les 20

 

16 april            Freek           Getuigenis (DVD)

 

23+30 april    Vakantie

 

7 mei                Ingrid           Les 21

 

14 mei             Ingrid           Getuigenis (DVD)

 

21 mei             Jan                Les 22

 

28 mei             Jan               Getuigenis (DVD)

 

4 juni                Freek            Les 23

 

11 juni             Freek            Getuigenis (DVD

 

18 juni             Ingrid            Les 24

 

25 juni             Ingrid            Getuigenis (DVD

 

2 juli                 Feestelijke afsluiting!

 

 

 


Innerlijk herstel en geestelijke groei!

 

We leven in een gebroken wereld. Op allerlei terreinen raken mensen beschadigd of beschadigen zij zichzelf en anderen door hun houding en gedrag. Sommigen komen in een vicieuze cirkel terecht, waardoor de hoop op verandering en herstel langzamerhand kleiner wordt. Ook binnen onze kerken en gemeenten komen we veel mensen tegen die de gevolgen van deze gebroken wereld aan den lijve ondervinden. Beter gezegd: wie ondervindt deze gevolgen niet? Mensen worstelen met hun identiteit, met verkeerde gewoonten, met oncontroleerbaar gedrag en een scala aan andere barrières die hen weerhouden om te leven zoals God het bedoeld heeft.

 

Juist voor deze mensen is Jezus naar de aarde gekomen. Hij zei immers: “Die gezond zijn, hebben de Geneesheer niet van node, maar die ziek zijn.” (Marc. 2: 15-17) Tijdens zijn rondwandeling op aarde had Hij juist extra tijd en aandacht voor hen. En tijdens de ontmoetingen die Hij had met mensen die worstelden, stelde Hij meestal deze vraag: "Wat wilt u dat ik voor u doe?" Het antwoord was bijna altijd: Dat ik gezond mag worden. En dat is wat Hij deed: mensen gezond maken.

 

Veel mensen hebben innerlijke blokkades die hun ontwikkeling en geestelijke groei in de weg staan. Soms hebben ze te maken met het verleden, soms met het heden, en soms met beide, maar worden niet zelden zorgvuldig verborgen achter een masker dat luidt: met mij gaat alles goed!

 


12 stappen naar geestelijk herstel

1. Ik geef toe dat ik machteloos sta tegenover mijn pijn, verslavingen en verkeerde gewoonten en dat ik deze niet meer in de hand heb.

Want ik weet dat er niets goeds in mij woont, dat wil zeggen, in mijn zondige ik. Het goede te willen zit wel in me, maar het goede ook doen, kan ik niet (Rom. 7:18).

 

2. Ik geloof dat God bestaat, dat ik belangrijk voor Hem ben en dat Hij kracht heeft om mij te herstellen.

Want Hij is het, die in u werkzaam is en u in staat stelt te willen en te doen wat in overeenstemming is met Zijn plan (Filip. 2:13).

 

3. Ik besluit om mijn leven en mijn wil over te geven aan Gods leiding en zorg.

Broeders en zusters, omdat God zo goed voor ons is, roep ik u op, uzelf aan te bieden als een levende en heilige offergave die Hij graag aanvaardt (Rom. 12:1).

 

4. Onder Gods leiding onderzoek ik mijn leven op een open en eerlijke manier.

De wegen die we zijn gegaan, laten wij ze nagaan, stuk voor stuk, laten wij terugkeren naar de Heer (Klaagl. 3:40).

 

5. Ik geef mijn fouten toe, precies zoals ze zijn, aan God, aan mezelf en aan anderen.

Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet (Jak. 5:16a).

 

6. Ik geef God de ruimte om mij te bevrijden van mijn verkeerde denk- en gedragspatronen.

Verneder u voor de Heer, dan zal Hij u verheffen (Jak. 4:10).

 

7. Ik vraag God om vergeving van mijn zonden en om mij te herstellen, waar ik in gebreke bleef.

Maar als wij onze zonden bekennen, dan is God zo trouw en rechtvaardig dat Hij onze zonden vergeeft en ons rein maakt van alles wat we verkeerd hebben gedaan (1 Joh.1:9).

 

8. Ik maak een lijst van alle personen die ik schade heb berokkend en ben bereid om het met hen in orde te maken.

Behandel de mensen zoals uzelf door hen behandeld wilt worden (Luk. 6:3).

 

9. Ik maak het, indien mogelijk, zo snel mogelijk weer goed met die mensen, tenzij ik hen of anderen hierdoor opnieuw beschadig.

Als u uw offergave naar het altaar brengt en u herinnert zich daar dat een ander iets tegen u heeft, laat dan uw offergave voor het altaar staan; ga het eerst met die ander goedmaken en kom dan terug om uw offergave te brengen (Matt. 5: 23-24).

 

10. Ik ga door met mijn persoonlijk zelfonderzoek en als ik fouten tegenkom, belijd ik die meteen.

Laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat oppassen dat hij niet valt (1 Kor. 10:12).

 

11. Ik zoek manieren om mijn persoonlijke relatie met God te verdiepen door bidden en Bijbellezen, om zo Zijn wil te leren kennen en om kracht te krijgen om Zijn wil te doen.

Laat de boodschap van Christus in volle rijkdom in u wonen

(Kol. 3:16a).

 

12. Het gevolg van deze stappen is dat ik als persoon veranderd ben. Ik probeer deze boodschap van herstel aan anderen door te geven en deze principes in mijn doen en laten in de praktijk te brengen.

Wanneer u merkt dat één van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid (Gal. 6:1).Volg ons op onze socialmediakanalen


Geert Vinckestraat 2

4651 DJ Steenbergen

Telefoon: 06-13749034  of  06-48078287

Email: info@opendeursteenbergen.nl

facebook

instagram

youtube