aanbiddingsteam

“Juich voor God, alle volken! Zing een lied over Hem, want Hij is de hoogste God. Breng Hem eer en

prijs Hem”  Psalm 66:1,2 


Muziek is emotie

 

Het raakt mensen. Het is een soort taal die we allemaal verstaan. En de woorden die gezongen worden krijgen kracht als God Zijn liefde erdoor laat stromen.

 

Wat is heerlijker dan zingen voor God, die onze Vader en onze Schepper is? Om Hem alle eer en glorie te geven? Muziek kan mensen ontspannen, kan de ziel van een mens rustig en ontvankelijk maken, zodat God Zijn liefde erdoor kan laten stromen.

 


Is muziek maken of zingen jouw passie ?

Kun je zuiver zingen, een instrument bespelen én ben je lid van onze kerk?

Kom dan eens een kijkje nemen op de wekelijkse repetitie op woensdagavond van 19.30-21.00 uur. We zijn altijd blij met nieuwe leden voor ons aanbiddingsteam!

(In juli en augustus is er geen repetitie vanwege vakantieperiode)

Het is gebruikelijk dat als je mee wilt gaan doen met het zangteam, dat je een aantal maanden mee repeteert en aansluiting vindt bij het team. De leiding bepaalt na deze periode of je mee kunt zingen of spelen tijdens de diensten. We gaan serieus met deze taak om, omdat deelnemen aan het aanbiddingsteam niet zomaar een liedje spelen of zingen is... Het is met jouw talent God groot maken, “vertellen” wie Hij is en wat Hij heeft gedaan in jouw leven. 

 

Doel  aanbiddingsteam

 

Het aanbiddingsteam heeft zich als doel gesteld, om dienstbaar te zijn naar God en Zijn kerk, om een ontmoetingsplaats in te richten waar God en de kerk elkaar kunnen ontmoeten. Een ontmoeting in het heiligdom.

  

Onze inspiratie halen wij uit: Hebreeën 10:20 en Filippenzen 3:3


Visie aanbiddingsteam

 

Aanbidding en lofprijs hebben een belangrijke plaats binnen de Open Deur kerk, omdat wij geloven dat Gods Woord én Gods Geest ons dat zegt. Dit geven wij mede vorm door het maken van muziek tijdens de kerkdienst, omdat:

 

  • Aanbidding gaat met muziek & gejuich (Psalm 95: 1-2)
  • God geeft ons opdracht om dat te doen (Deuteronomium 31:9, Psalm 33:96,150 en Efeze 5:19) 
  • Gods kerk is altijd een zingende kerk geweest (Kolossenzen 3:16)
  • Als je Jezus hebt aangenomen als jouw Redder, dan wil je niet anders als zingen en juichen voor de Allerhoogste (Psalm 93:3, 96:11-12, 98:8, Jesaja 6, 55:12 en Openbaringen 4:8)

 

Geert Vinckestraat 2

4651 DJ Steenbergen

Telefoon: 06-13749034  of  06-48078287

Email: info@opendeursteenbergen.nl